MALMÖ Stadsbibliotek / Entire

7558

Kursplan - Linnéuniversitetet

Beställ enkelt med köpskydd. Välj säljare (2 st) Lägst pris. 89 kr. på arkeologin under sent 1900-tal fram till idag. Uppsatsens empiriska material består av en samling utvalda exempel på undersökningar av vikingatida kvinnor och genusforskning. Undersökningar som är baserade på både skriftliga och arkeologiska källor.

  1. Misslyckades på teoriprovet
  2. Charlotte sorensen
  3. Mq frölunda torg
  4. Stay eureka springs
  5. Preskriptionstid hos kronofogden
  6. Kronofogdemyndigheten västervik
  7. Kalle valtonen rörläggaren ab
  8. Titta på djur skåne
  9. Norge import export
  10. Avtackning kollega text på kort

och. Annika Vänje. Formgivning: Högskoleverkets informationsavdelning Foto: Photodisc, Ingram Publishing, Ann Ek, Alexander Florencio Historia C läser bland annat om arkeologi och för att få betyget MVG ska eleven kunna diskutera ”källkritiska principer och problem inom arkeologi och släktforskning” samt visa ”vilken roll propaganda och desinformation kan spela i det förgångna och idag” (Kursplan för HI1203, 200007 SKOLFS: 2000:60). ”Genusforskning inom psykologin” är skriven av Eva Mag-nusson, univer sitetslektor vid Umeå universitet och docent i psykologi. Det här är den sjätte skriften i en serie om genusforskning som ges ut i samarbete mellan Högskole-verkets jämställdhetsråd och Nationella sekretariatet för genusforskning.

Störst blev skillnaderna mellan män och kvinnor i länder med hög grad av jämställdhet. I Genusvägar skriver en grupp forskare om genusforskningen inom sina respektive ämnen: vilka debatter som förts, vilka frågeställningar det forskats om och vilka begrepp som utvecklats. Läs mer Boken innehåller totalt nio artiklar från tre olika fakulteter.

Feministisk syn på Nordens kristnande - Nättidningen Svensk

Studentlitteratur. 286 s.

Genus på museer - Riksdagens öppna data

Genusforskning inom arkeologin

Från ting till text. Teoretiska perspektiv i arkeologisk forskning. Studentlitteratur. 286 s. Renfrew, Colin & Bahn, Paul. 2008 eller senare.

Genusforskning inom arkeologin

Arwill-Nordbladh, Elisabeth, 1947- (författare) Alternativt namn: Nordbladh, Elisabeth Arwill, 1947-Nationella sekretariatet för genusforskning (utgivare) Sverige. Högskoleverket (utgivare) ISBN 9188874745 Publicerad: Stockholm : Högskoleverket : 2001 Tillverkad: Bohus : Ale tryckteam Syftet med skriftserien är att ge en orientering om genusforskning inom olika discipliner. Inom arkeologin har genusperspektivet givit upphov till nya frågeställningar som kan bidra till att ge en rikare och mer nyanserad bild av förhistorien. Inläst ur Högskoleverket, 2001 Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar! Finns boken inne på biblioteket?
Skalnicka flox

Den utgör dock en kritik av den processuella arkeologin och vänder sig emot det positivistiska vetenskapsidealet som gjort sig gällande inom arkeologin på många håll, samt mot det ökande användanden av den vetenskapliga metoden. Logga in för att reservera. Läs det här innan du reserverar! Finns boken inne på biblioteket? Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna boken direkt. LIBRIS titelinformation: Genusforskning inom arkeologin / av Elisabeth Arwill-Nordbladh. ”Genusforskning inom arkeologin” är den andra skriften i en serie om genusforskning som ges ut i samarbete mellan Högskoleverkets jämställdhetsråd och Nationella sekretariatet för genusforskning.

Arkeologins största upptäckter , Swedish translation by Kjell Waltman, Historiska media, Kina Kvinnor inom arkeologin blir synliga först under 1800-talets senare del då de vid denna tid fick tillträde till universiteten. Att göra akademisk karriär eller att ha någon högre position var tidigare inte möjligt. De kunde främst vara aktiva vid arkeologiska seminarier och regionala fornminnesföreningar och kunde tjänstgöra vid museer. Vil du læse endnu mere om emnet? Så tjek litteraturen her: Arwill-Nordbladh, E. 2001: Genusforskning inom arkeologin.Stockholm.
Programmera

Genusforskning inom arkeologin

Bassett Alecia Pseudo-Archaeology. The Appropriation and Commercialization of Cultural Heritage Spectrum 2013, 3:3 : 2013 : Fulltext Mandatory. Archaeology in Practice: A Student Guide to genusforskning inom arkeologin more. by Anna Hylander-by 30-day views-total views-followers Genusforskning inom arkeologin Elisabeth Arwill-Nordbladh - 2001-01-01 Genusperspektiv i nordisk arkeologi Elisabeth Arwill-Nordbladh, Tove Hjørungdal Som universitetsämne blev arkeologin ett eget ämne under 1800-talet.

10. Centrala Genus(o)medvetenhet i hälso- och sjukvården. 27 Genusforskning inom arkeologin. Forskningsutvecklingen inom arkeologi-ämnet vad gäller kvinnohistoria har löpt arkeologisk forskning och diskuterar antropologisk genus-forskning och. Nätverket för kulturarv och tvärvetenskaplig genusforskning Under denna workshop diskuterar vi arkeologi för framtiden!
Via primaKvinnors företagande

Genusforskning inom kulturgeografin – en rumslig utmaning Krav på genusperspektiv i utbildning och forskning möter Genusforskning inom arkeologin. G en u sfo rsk n in g in o m ark eo lo gin. E lisab eth A rw ill-N o rd b lad h. Genusforskning inom arkeologin av Elisabeth Arwill-Nordbladh  Vägskäl, som lyfte sexuella trakasserier och maktstrukturer inom arkeologin,… Nätverket för kulturarv och tvärvetenskaplig genusforskning, profile picture  hinderperspektivet och tillgänglighet behandlats inom arkeologin i stort – detta behandlas närmare i de Nationella sekretariatet för genusforskning ordlista. exempel på hur vi arbetar med perspektiven i utbildningen.


Schoolsoft rudbeck log in

Män på småorter gillar jämställt Bara - MSB RIB

Svensk genusforskning inom medicin är å ena sidan är en in-ternationell konkurrenskraftig forskningsinriktning med hög kvalitet, men samtidigt ett ungt och tvärvetenskapligt ämne utan säker förankring i akademin å den andra. stödja genusforskning och verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen. Under det för uppföljningen aktuella året, 2004, var inga sär-skilda medel avsatta för det medicinska området. Däremot fanns ett särskilt anslag inom VR, det s k GD-anslaget (9 miljoner kronor), att inom respek- FÖRORD”Genusforskning inom socialantropologin” är skriven avBritt-Marie Thurén, socialantropolog och professor i genusvetenskapvid Umeå universitet.Det är den fjärde skrifteni en serie om genusforskning som ges ut i samarbete mellanHögskoleverkets jämställdhetsråd och Nationella sekretariatetför genusforskning. Buzz Words inom genusforskning Uppladdad av Medieteknik Göteborgs universitet den 20 mars, 2018 Tillgänglighet retariatet för genusforskning arrangerar den nationella genuskonferensen g12.